Mese - művészet - Játék

 

A komplex program szervező alapgondolataként célul tűztük ki a résztvevő gyermekeket megtanítani arra, hogy magukat, a környezetükben minőségi változtatásra alkalmas lényként tudják megélni. Képesek legyenek az őket körülvevő jó/rossz dolgok szétválasztására, átértelmezésére. Felfedezzék a környezetükben rejtőző kincseket, képessé váljanak az értéktelen dolgok értékessé változ-tatására, a rendetlen összerendezésére. A tábor során belülről haladtunk kifelé az Én-től a Mi-ig, az Itt-től az Ott-ig, így kapcsolva hozzá a gyere-keket a környezetükhöz. Fontosnak tartottuk a beszűkült élettérben élő gyerekek, érzékszervi érzékelésének fejlesztését, ez által segítve a világhoz és annak dolgaihoz való sikeres kapcso-lódását, a kapcsolatkeresést mindennel, ami él. Fejleszteni a képzelőerőt, a belső képlátást, hogy ne KÉP-telenek, hanem KÉP-esek legyenek a változtatásra.

A napközbeni foglalkozásokon a mesék mellett a legnagyobb hangsúlyt a Természetművészeti tevékenység kapta, hiszen ez a művészeti ág nagyon alkalmas a tábor fő mondanivalóját alátámasztani saját élményen keresztül. Az alkotó folyamat során az értéktelen dolgok kiválogatása, átrendezése által valami új, értékes, szép dolog jön létre, a rendetlenből rend lesz. Reméltük, hogy e játék nélkül növekvő gyerekek a tábor végére megtanulják környezetük minden alkotóját, mint lehetséges játékot, önkifejezési eszközt is használni, egymásra mint támogató, segítő játszótárs tekinteni.

A mindennapi tábori programok a mesesátor, séta, pancsolás, kézműves foglalkozások, természetművészeti foglalkozás, ének, játék, zene, mondókák közös étkezések egysége mellett, fontosnak tartjuk a széthullott családban élő vagy árva gyerekek, teljes, működő családokba való bevonását, ezen a téren is irányt mutatva.

Lényeges rendező elv még a játékosság, a szeretetteljes légkör, a mindenek feletti elfogadás. Valódi emberi értékeken alapuló mintát mutatni, s lehetővé tenni számukra, hogy szerethetőnek és sikeresnek éljék meg magukat, felismerjék erőforrásaikat, amelyek segítségével sikeresen tudnak megküzdeni életük kihívásaival.

 


Egy olyan közösségi élmény megteremtése és fenntartása a célunk, amely meghatározó lehet személyiségük fejlődésére. Bízunk benne, hogy gyerekeink a névadó Derék Jankóhoz hasonlóan bármilyen kemény kenyeret is kaptak otthonról, képesek lesznek, világukat fényes csillagokkal telehinteni.