Adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a honlapon megjelenő programokkal összefüggő megrendelések teljesítése, programokra való regisztráció, szolgáltatások nyújtása és az értesítések kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a www.mesejaro.hu honlapon. A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

Adatkezelési alapelvek

A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.
A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A www.mesejaro.hu weboldalon adatkezelést a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület korlátlan ideig megőrizhet. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A honlapon a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület által kezelt honlapokon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület által működtetett weboldalakra vonatkozik.A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során rendszer rögzítheti a felhasználók IP címét, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Hírlevél igénylés

A rehisztrációs felületen való feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület hírlevelet, tájékoztatót küldjön a részére.
A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető, egy, a mesejaro@gmail.com emailcímre elküldött üzenettel.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Elérhetőségünket megtalálja a "Kapcsolat" oldalon. Ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.