Ágnes

Tisztelt Támogatóim!

Az én nevem Barszán Ágnes, 19 éves vagyok és Gyimesközéplokon, Barackospatakán élek családommal, édesanyámmal és két kisebb testvéremmel. Édesapánkat sajnos 2013-ban elveszítettük, így a mindennapi munkák terhe azóta édesanyánk vállát nyomja. Nem ismerek nála önzetlenebb nőt, és mindig hálás leszek neki azért, hogy annyi nehézség ellenére is folyamatosan arra törekedett, hogy nekünk semmiben se kelljen hiányt szenvednünk. Már 10 éve annak, hogy egyedül nevel minket, de én most érzem azt a legjobban, hogy elérkezett az az idő, amikor azt a tömérdek jót, amit kaptunk az évek során, ha nem is teljes mértékben, de bizonyos mértékig vissza tudjuk fordítani, meg tudjuk köszönni neki, nemcsak köszönetünkkel, hanem cselekedeteinkkel is.

Én, személy szerint az elmúlt 12 év során, amit az iskola padjaiban töltöttem, mindig arra törekedtem, hogy viselkedésemet, tanulmányaimat tekintve édesanyámat büszkeség tölthesse el. Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy meglett a folyamatos munka gyümölcse, hiszen mindamellett, hogy az évek során mindig az osztály élvonalában végeztem, különböző versenyeken vettem részt, hála Istennek az idén júniusban sorra kerülő érettségin pedig 9,23-as összmédiával végeztem, román nyelv és irodalomból 8,60-as, matematikából 8,95-ös, biológiából 9,40-es, míg magyar nyelv és irodalomból 10,00-es eredményt sikerült elérnem. A továbbtanulást tekintve nagyon sokáig nem sikerült döntenem, mert túlzottan nagy hangsúlyt fektettem az ismerőseim véleményére, azt illetően, hogy milyen szakmában képzelnek el. Végül a sikeres érettségit követően döntöttem úgy, hogy én a saját álmomat szeretném követni, és eleget tenni a kis 10 éves énem legnagyobb álmának, hogy gyermekekkel foglalkozhasson. Hiszem azt, hogy nem döntöttem rosszul, amikor jelentkezésemet a Babeș- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok karán belül, az Óvodai és elemi oktatás pedagógiájának képzésére adtam le, hiszen úgy gondolom, hogy valóban a szívemre hallgattam, arra a hangra, amit a Jóisten ültettem belém. A választásomat nagyban meghatározta az is, hogy ezt a képzést szülőfalumhoz nem messze is el tudom végezni, így döntöttem az egyetem Székelyudvarhelyen kihelyezett tagozata mellett. Hála Istennek, sikerült felvételt nyernem az egyetemre, mégpedig ingyenes helyre, ahová legnagyobb meglepetésemre elsőként jutottam be.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt években kapott ösztöndíj nagyban hozzájárult az álmaim eléréséhez. Habár a képzést magát, amely októbertől kezdődik, ingyenesen végezhetem, az albérlet költségeinek kifizetése, a könyvek, felszerelések beszerzése, az utazás finanszírozása így is költségekbe kerül. Emiatt remélem, hogy alkalmasnak találnak ösztöndíjasnak továbbra is, hiszen az elmúlt évek során ez a támogatás nagyban hozzájárult a mindennapi költségek finanszírozásához. Ennek köszönhetően sikerült ECDL-vizsgát és Kresz-vizsgát is letennem, továbbá nélkülözhetetlen volt a bentlakás, a hazautazás költségeinek kifizetésében. Mindig is nagy könnyebbséget jelentett az ösztöndíj, mert tudtam, hogy a mindennapi költségeimmel nem édesanyámat terhelem, hanem ebből a támogatásból tudom finanszírozni a felmerülő költségeket, a kirándulásokat, a képzéseket, a vizsgákat. A továbbiakban az egyetem mellett mindenképp szeretnék képzéseket elvégezni, és folyamatosan fejlődni, hogy a tanulmányaim elvégzését követően olyan munkahelyen tudjak elhelyezkedni, ahol tudásomat nemcsak kamatoztatni tudom majd, hanem azt át is adni a gyerekeknek.

 Jövőmet tanítónéniként tudom elképzelni, a gyerekek között, akiket elvezethetek a tudás birodalmába, a fejlődés útjára segítve őket nemcsak tudásuk kamatoztatását, hanem személyiségük, egyéniségük formálását, kialakulását, fejlődését tekintve is, hogy egy olyan alapot kapjanak, amilyet én is kaptam annak idején a tanítónénimtől, és amely eddigi életem fejlődése, alakulása során különösképpen meghatározó volt.

Nem utolsó sorban pedig, szeretném megköszönni minden eddigi támogatásukat, amely az elmúlt években egy biztos alapot nyújtott az életem alakulásában, megkönnyítve mindennapjaimat.

Hálásan köszönöm! A Jóisten segítse Önöket!

Tisztelettel és szeretettel: Ágnes


Beszámoló